Kjøpsvilkår

Betaling

Hos oss kan du bruke Vipps eller Stripe betaling.

Ved betaling av kredittkort eller debetkort kan seljaren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belasta same dag som varen blir sendt.

Dersom du betaler for ein vare med Vipps og etter avtale med seljar, eller av ein annan grunn skal få refundert pengene for kjøpet, vil beløpet bli refundert til den pengekjelda du betalte med.

 

Reklamasjonsrett

Dersom det skulle vera noko feil eller mangel på varen som ikkje skyldar kjøparen eller i forhold til kjøparens side ønskjer me ei skriftleg tilbakemelding innan rimeleg tid etter det vart oppdaga eller burde blitt oppdaga. Me sender eventuelt ny vare til kjøparen eller ein får pengane tilbake. Reklamasjon til seljaren bør skje skriftleg og med bilde av eventuelle feil eller manglar.

 

Partane

Seljar

Firmanavn: Perlesaum AS

Kontaktadresse: Sandsvegen 134, 4230 Sand

E-post: perlesaum@gmail.com

Organisasjonsnr.: 927 243 490

Kjøpar er den personen som foretar bestillinga.

 

Konfliktløysing

Klager skal rettast til seljar innan rimeleg tid, jf. punkt om angrerett og reklamasjon. Partene skal forsøke å løyse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikkje lukkast, kan kjøparen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengeleg på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.